Een multifunctionele campus

Vanuit de herziene probleemstelling, een gebrek aan openbare functies op de campus, zijn wij samen met studenten en UvA-medewerkers gaan brainstormen over een nieuwe invulling van het REC. De gebruikers van de campus zijn met een zee aan ideeën gekomen over de richting waar zij met het REC heen zouden willen gaan.

Een veel terugkerend geluid hierin, was de behoefte aan een plek om te sporten en het gebrek aan groen op de campus. Door het creëren van een fitness tuin op de UvA, hopen wij hieraan een eerste bijdrage te kunnen leveren. Een eerste stap, richting een veelgebruikte, sfeervolle en veilige campus.