Academie van de Stad

De analyse | emphatise & design fase

Om de behoeftes en beweegredenen van de bewoners in kaart te brengen is in de emphatise- en designfase gebruik gemaakt van vragenlijsten, observaties en semi-gestructureerde interviews. Hier kwamen verschillende resultaten uit voort die niet altijd even dichtbij elkaar lagen. Enkele voorbeelden zijn dat veel ouderen al meer dan tien jaar in de buurt wonen in tegenstelling tot statushouders die nieuw zijn in de buurt. De ouderen hebben vooral behoefte aan contact maken en een daginvulling. Terwijl er onder statushouders ook behoefte is aan contact zijn zij meer op zoek naar zingeving binnen de buurt en zijn ze geïnteresseerd in een ander type activiteiten.
Voor beide groepen is de drempel om de Buurtkamer te bezoeken soms te hoog. Bij ouderen zijn het zowel fysieke als mentale obstakels. Voor statushouders is dat de taalbarrière en negatieve ervaringen in het verleden.
De Gemeente vindt het belangrijk dat Dynamo een faciliterende rol heeft om deze en andere bewonersgroepen bij elkaar te brengen. 

Bewoner

Het is toch het wekelijks samenzijn en elkaar terugzien, ik ben alleen en bijna iedere dinsdag kom ik hier graag"

"Gewoon een plek om samen te zijn, voor iedereen, niet alleen voor een bepaald kliekje

Videographic

De Buurtkamer is een ruimte waar alle bewoners van Buitenveldert-Midden-Oost welkom zijn. De bewoners kunnen hier samenkomen om te kletsen, lunchen, spelletjes te spelen of hobbies uit te oefenen. Ook worden verschillende culturen met elkaar verweven. De weg naar dit ideale beeld van de Buurtkamer is uiteengezet in een videographic.