Het prototype

Als prototype hebben we gekozen voor een flyer, waarin een recept wordt gedeeld voor een ‘succesvolle interventie’. De benodigde middelen en succesfactoren worden gedeeld voor een Soup Kitchen en daarnaast biedt het een visuele weergave van onze gekozen interventie. Op deze manier bieden we de HvA handvatten om een Soup Kitchen op te starten en kunnen we daarnaast de animo en de bereidheid om mee te doen nogmaals testen. Het prototype hebben we vervolgens voorgelegd aan de betrokken partijen. De docenten gaven aan dat het hierbij belangrijk was dat het project vanuit de HvA goed wordt georganiseerd door bijvoorbeeld een coördinator te betrekken. Ook zou het in de toekomst mooi zijn als de drie opleidingen van het Dr. Meurerhuis worden gecombineerd in dit project. Er kan zo makkelijker een stage of studiepunten gekoppeld worden aan dit initiatief, wat zorgt voor een extra externe motivatie voor de studenten om deel te nemen. Op deze manier denken wij dat sociale cohesie en duurzaamheid gestimuleerd kan worden in Osdorp.

In de bovenstaande videographic wordt de interventie verder toegelicht! Of klik hieronder om de videographic te bekijken.