Het Verzetsmuseum

Vraagstuk

Het Verzetsmuseum merkt dat het museumbezoek onder jongeren tussen 15 en 25 jaar laag is. Naar aanleiding van de nieuwe tijdelijke tentoonstelling "Resistance through their eyes", die in Februari 2024 van start gaat, wilt het museum zich verdiepen in deze jongeren als doelgroep. De tentoonstelling, die zich richt op jongeren, focust zich namelijk op de persoonlijke verhalen van jongeren in de tijd van de Tweede Wereldoorlog en haar verzet. Hiermee wordt een nieuw perspectief op het verzet belicht. Door het Verzetsmuseum zijn wij benaderd om het museumbezoek van jongeren te onderzoeken.
Hoewel de tijdelijke tentoonstelling het aanknopingspunt is voor het onderzoek, willen we met dit onderzoek graag duurzame kennis genereren over de doelgroep en hoe deze betrokken kan worden bij de thema's van het Verzetsmuseum. De bijbehorende onderzoeksvraag luidt: "Hoe kan het Verzetsmuseum jongeren tussen 15 en 25 jaar meer aanspreken?".

Hoe brengen we het verzet van toen, naar de kennis van nu? 

Videographic

Wij hebben een lang proces ondergaan om tot de campagne "Resistance through your eyes" te komen en deze uit te werken. In de videographic zullen we dit process toelichten. Zo nemen we u mee door het Verzetsmuseum waarin we alle stappen binnen ons onderzoeksproces uiteenzetten en de resultaten zullen delen.