Afvalprobleem de Oranje Loper

Overdracht en duurzaamheid

  • Ons uiteindelijke beleidsadvies richt zich op basis van de uitkomsten van het placemakingproces voornamelijk op het verbeteren van communicatie. In het filmpje hiernaast wordt kort het hele proces nog een keer samengevat, en hieronder staan in het kort de kernpunten voor verbetering uit het advies:

  • Duidelijkheid: bewoners en ondernemers ervaren een gebrek aan duidelijkheid over het bouwproject. Zij weten bijvoorbeeld niet wanneer afvalplekken gewijzigd worden en waar alternatieve afvalplekken zijn. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de duur en reden van de bouw. 

  • Toegankelijkheid: informatie moet toegankelijk zijn voor alle doelgroepen die wonen en werken rondom de Oranje Loper. Dit betekent niet alleen Nederlandse informatie, maar ook in het Engels zodat het ook voor Engels-sprekende bewoners duidelijkheid brengt. 

  • Kwaliteit boven kwantiteit: bewoners en ondernemers hebben behoefte aan informatie krijgen die zij op dat moment nodig hebben. Niet slechts wat het project voor de stad inhoudt, maar ook welke informatie de bewoner en/of ondernemer echt zou moeten hebben en hen beïnvloedt wat betreft de leefbaarheid van de buurt. Specifiek betreffende het afvalprobleem, kan hierbij gedacht worden aan locaties van verplaatste afvalplekken en tot hoelang deze daar staan. Hiermee werken je ook aan het verwachtingsmanagement voor bewoners en ondernemers. 

Wij hopen door middel van ons beleidsadvies een bijdrage te leveren aan het contact tussen Gemeente Amsterdam en de buurtbewoners en ondernemers, waarbij duidelijkheid en toegankelijkheid van informatie centraal staan. Wij zijn ondanks het spreken van een relatief kleine groep stakeholders al tot nieuwe inzichten gekomen. Daarom raden wij vervolgstappen- en projecten aan een grotere en meer diverse groep stakeholders te spreken aangezien dit de gemeente nog meer zou kunnen helpen, ook bij andere grootschalige projecten.