Videographic

De Online Buurtkamer is een online omgeving waar nieuwe ideeën samenkomen. Bewoners en andere belanghebbenden van de Oostelijke Eilanden en het Marineterrein kunnen hier samenkomen om innovatieve ideeën te delen. Hierdoor is er meer inspraak op een toegankelijke manier en streven we naar meer verbinding in de buurt, tussen de eilanden en met het Marineterrein.