Interventie

In deze video vertellen wij over het verloop van het onderzoek en de interventie die wij uiteindelijk hebben gedaan. De interventie die wij in eerste instantie voor ogen hadden kreeg een andere invulling in de vorm van een evaluatie gesprek over ons onderzoeksproces. Een grotere groep bewoners werd door middel van kerstkaarten uitgenodigd om hun wens voor de herontwikkeling van het Binnengasthuisterrein in de kerstboom op het plein te hangen.