De Videographic

In de videographic is onze denk- en werkwijze te zien en hoe wij tot ons uiteindelijke prototype zijn gekomen. De handleiding is geschreven voor het Marie Altelaarplein. De handleiding moet als tool dienen om de sociale cohesie en buurtparticipatie op en rondom het Marie Altelaarplein te verbeteren. Aan de hand van gehouden interviews is er geprobeerd de behoefte van buurtbewoners en stakeholders in kaart te brengen om zo ook praktische aanbevelingen te kunnen doen. Deze praktische aanbevelingen zijn gekoppeld aan academische literatuur om zo een bondig en onderbouwd advies te kunnen aanleveren.