Interventie

Als interventie is er een pingpongtoernooi georganiseerd op locatie met de kinderen uit de buurt. De kinderen kregen de mogelijkheid om hun mening over de interventie te delen onder het genot van een glaasje chocomel. Gezien de weeromstandigheden was de opkomst niet heel hoog, echter waren de aanwezige kinderen enthousiast over een pingpongtafel en konden wij concluderen dat de interventie een succes was. Toch blijft de behoefte van kinderen uit de buurt om te voetballen erg groot, daarom zijn wij van mening dat er elders in de buurt van Science Park ook gekeken moet worden naar plekken waar kinderen een balletje kunnen trappen.