Prototype en Interventie

Om te onderzoeken hoe we de werving kunnen verbeteren, moeten we eerst weten welke elementen belangrijk zijn voor onze doelgroepen in hun studiekeuze proces. Hiertoe hebben we een prototype ontwikkeld dat bestaat uit een digitale enquête en straatinterviews. Ons placemaking project hebben we weergegeven in de videographic hiernaast, waarin ook ons prototype en onze interventie verder worden toegelicht.