Interventie

In de videographic wordt het proces dat wij hebben doorlopen voor ons project bondig beschreven. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om een online sociaal/educatief platform voor UvA-studenten te maken. Dit bleek de meest realistische en flexibele oplossing die een antwoord biedt op veranderlijke aard van de coronacrisis. Daarnaast hebben wij met eigen onderzoek en deskresearch ook onderbouwd dat een dergelijk platform een positieve invloed kan hebben op zowel het contact als de studieprestaties van studenten.