Videographic

Om naast de infographics het verloop van dit onderzoek op een visuele wijze te tonen, is er ook een videographic gemaakt. In deze videographic wordt er op een laagdrempelige en toegankelijke wijze nog één maal uitgelegd wat dit project inhoudt door de blije bij van de UvA.